Drchlava-Historie

 

                  Trocha suchých čísel                                                          Kronika obce 1945-1961
                  a něco o názvu obce...

                                             

 

           

              Zjednodušený přepis Popisných                    Dubá - jak to v Dubé vypadalo okolo roku 1900                  archů sčítání obyvatel z roku 1921                  a 2013 ???  To skvěle dokumentují srovnávací
              pro obec Drchlava...    (.pdf)                              fotografie uveřejněné zde s laskavým svolením
                                                                                                    autora Václava Víška... 
                          

                   

 

                    Fotoarchiv rodiny Eppert                                                         Zajímavé odkazy                                                           

                                                                                                                  https://interaktivni.rozhlas.cz/sudety/